• Τελευταία Νέα

 • Αρχείο

 • 5-8 χρονών

  Τα παιδιά 5-8 χρονών μπορούν να έρχονται στον χώρο μας μόλις σχολάσουν από το σχολείο τους 2μμ ή 4μμ-9μμ (ακόμα και με το σχολικό τους!)
  Μετά την παραλαβή του παιδιού υπάρχει δυνατότητα:
  1. Μελέτης Μαθημάτων
  2. Σίτισης
  3. Ύπνου
  4. Φύλαξης
  5. Δημιουργικής Απασχόλησης
  6. Κήπος
  7. Αγγλικά
  8. Μουσικοκινητική Αγωγή
  9. Γυμναστική
  Τα παιδιά 5-8 χρονών απασχολούνται από δασκάλες-Παιδαγωγούς Δημοτικού σχολείου με πτυχίο Πανεπιστημίου.
  Τα παιχνίδια με τα οποία απασχολούν τους μαθητές είναι κυρίως επιτραπέζια κατάλληλα για την ηλικία τους, τα οποία τα βοηθούν στη μάθηση.
  Έτσι το σχολείο και η μάθηση γίνεται παιχνίδι!!
  Πρόγραμμα κατάλληλο για γονείς που δουλεύουν απόγευμα αλλά και μη!
  Επίσης, υπάρχει τμήμα Summer camp διαμορφωμένο κατάλληλα για 5-8 χρονών!!!